Dé hAoine 6 Feabhra 2009

Gaeilge Riachtanach do Lucht Imeartha Chluichí Gaelacha

Móra na maidinne dóibh a chairde,

Tá mé den bharúil gurbh é CLG ceann de na heagraíochtaí is tábhachtaí i saol na hÉireann agus i saol na nGael. Dá mbeadh gluaiseacht na Gaeilge incurtha leis bheadh linn.

Tá mé den tuairim go gcaithfidh muid an Ghaeilge a neartú i CLG (cumainn ar leith?). Mar sin de, chuireas an leabhrán beag seo le chéile, chan fheil sé thar moladh beirte ach tá súil agam go gcuirfear leis - le bhur gcuidiú! Goid é, athraigh é, feabhsaigh é, cuir chun tosaigh é, bímis ag screadaí i nGaeilg ar an pháirc!

Dé Domhnaigh 1 Feabhra 2009

Sléibhte

Abair liom a chairde Gaeil, an maith libh sléibhte?

Anois tá a fhios agam go ligeann na Gaill orthu féin gurbh bhreá linn mar Ghaeil is mar Cheiltigh iad agus gur roghaigh muid a bheith ag cur fúinn orthu seachas a thíos sa ghleann sa talamh maith!

An fáth a chuirim an cheist ná go raibh fonn orm cur in iúl dóibh go bhfuil suíomh maith ann a dhéananns cur síos ar shléibhte na hÉireann agus is minic a dhéanann sé cur síos ar na haimneacha atá orthu chomh maith, intinneach fosta do lucht na Gaeilge mar sin.

Mountain Views an teideal atá air, bainigí sult agus bígí curámach agus sibh thuas sa beannaí arda.