Dé hAoine 6 Feabhra 2009

Gaeilge Riachtanach do Lucht Imeartha Chluichí Gaelacha

Móra na maidinne dóibh a chairde,

Tá mé den bharúil gurbh é CLG ceann de na heagraíochtaí is tábhachtaí i saol na hÉireann agus i saol na nGael. Dá mbeadh gluaiseacht na Gaeilge incurtha leis bheadh linn.

Tá mé den tuairim go gcaithfidh muid an Ghaeilge a neartú i CLG (cumainn ar leith?). Mar sin de, chuireas an leabhrán beag seo le chéile, chan fheil sé thar moladh beirte ach tá súil agam go gcuirfear leis - le bhur gcuidiú! Goid é, athraigh é, feabhsaigh é, cuir chun tosaigh é, bímis ag screadaí i nGaeilg ar an pháirc!

No comments: