Dé hAoine 11 Eanáir 2008

Tá Gaelg foast beó …

Tá an dúil agam i nGaeilg Eilean Mhanainn . Gaeilge atá ann, Gaelg a deir siad, cha chóir dúinn iad a mhaslú ag tabhairt ‘Manainnis’ ar chanúint s’acu.

Tugann go leor Gaeil in Éirinn neamhaird ar Ghaeil Mhanainn mar gheall ar chóras litriú s’acu, ach beatha teanga í a labhairt! Ach is é an córas litriú sin an rud is Mannainí faoi teanga, mar sin tá siadsan bródúil as agus is maith leo é.

Is é mo thuairimsea áfach, is mór an trua nach bhfuil corás litriú eile ar fáil dóibh fosta, arbh fhéidir le duine éinteach program ríomhaire a chruthú a aistríodh na focail ó litriú Mhanainn go gnáth-litriú na Gaeilge.

Tá siad ag déanamh jab maith leis an Ghaelg a chur chun cinn cé go bhfeil mé beagán buartha go bhfuil gluaiseacht s’acu ag dul anonn in aois anois. Ba bhreá liom freastal ar imeacht nó dhó ach tá sé fíor dhoiligh fáil amach faoi.

Is fiú agus is ceart do Ghaeil na hÉireann fios a bheith acu ar an chanúint seo, agus dar ndóigh, vice versa, chan fheil go leor Gaeil ann le bheith scoilte, bain trial as anseo. Seo cáil frásaí a bheadh úsáideach in Eilean Mhanainn, bainimis triall astu, tá siad scríofa sa litriú Gaelach chomh maith chun ‘tuigeáil’ a éascú.

Gaelg ‘the Manx language’, Failt (Fáilt’), Laa mie (lá maith), Kys t'ou? (cio[n]as tá thú?), Moghrey mie (móra maith), Fastyr mie (Feastar maith), Oie vie (Oidhche mhaith), My saillt (Más áil leat?), Gura mie ayd (go rabh maith agad), Gura mie eu (go rabh maith ‘aiú), Cre'n ennym t'ort? (Crén ainm tá ort?), Cre'n ennym t'erriu? (Crén ainm t’oraiú?), Mish... (mise), Slane lhiat (Slán leat), Slane lhiu (Slán liú), Cre shoh? (Cré seo), Slaynt (Sláint’)

No comments: