Dé Céadaoin 2 Eanáir 2008

Eamon Ó Cuív

Tríd is tríd, is maith liom Eamon Ó Cuív, saoilim gurb é Eamó an tAire Gaeltacht is fearr dá rabh againn riamh. Creidim go mbíonn sé ag argáil ar son na Gaeilge ag an tabla is airde sa tír agus creidim go bhfuil sé dilis don teanga agus go dtuigeann sé cúis na Gaeilge.

Tógadh le Gaeilge é agus thóg sé a chlann féin le Gaeilge, conaíonn sé sa Ghaeltacht agus gach uair a chuala mé é ag labhairt ar ábhar na Gaeilge labhair sé go maith is go tuisceannach, rud nárbh fhéidir liom a rá fá mórán polaiteoirí eile, thuaidh nó theas.

Is cinnte gur cuma sa tsoic leis fá mheán Bhaile Átha Claith – ní mar gheall orthu atá sé sa Dáil ach mar gheall ar na daoine a thug votaí s’acu dó.

Tá meas ar leith agam ar sin. Tá barraíocht Gaeilgeoirí amuigh ansin a shíleann gur riachtanach géilleadh d'aineolas na nÉireannach neamhGhaelacha i dtólamh agus nár cheart dúinn mar Ghaeil a bheith ag iarraidh cothromais ar eagla go gcuirfeadh sé sin isteach ar Bhéarlóirí.

Ach, tugann an tAire Ó Cuív neamhaird ar fhuath na nGall don Ghaeilge agus leanann sé leis, is léir gur tábhachtaí leisean sláinte na Gaeilge ná 'mí-rún mór nan Gall'.

Tá meas agam ar sin.

No comments: