Dé Céadaoin 16 Aibreán 2008

Eadar-Ghaeilg I

Seo cáil de mo chuid smaointí maidir le Eadar-Ghaeilg, cha bheadh mórán daoine ag aontachadh liom, ach is rud é atá mé ag obair air agus is rud é atá mé paiseanta faoi. Beidh mé ag leanúint leis seo, fáilte roimh cuideachadh!

(Nótá - is urrain don siniú fada dul treo ar bith, is cuma).

Gàidhig - Gaeilge - Gaelg - Eadar-Ghaeilg (?)
Fàilte - Fáilte- Failt (Fáilt) -Fàilte
Halò - Haileo / Dia dhuit (trad., lit.: "God be with you") - Hello - Haló
Latha math - Lá maith - Laa mie (lá maith) - Lá maith

Ciamar a tha thu? / Dè mar a tha thu? /Cionnas tha thu? (Ros.)
Conas atá tú? / Cén chaoi a bhfuil tú? / Cad é mar atá tú?
Kys t'ou? (cionas tá thú?)
Cionnas tá tú?

Ciamar a tha sibh? -Conas atá sibh? - Kanys ta shiu? - Cionnas tá sibh

Madainn mhath - Maidin mhaith -Moghrey mie (móra maith) -Maidin mhaith

Feasgar math - Trathnóna maith (coinfheascar maith, Ulster) - Fastyr mie (Feastar maith - Feasgar maith

Oidhche mhath -Oíche mhaith - Oie vie (Oidhche mhaith) - Oíche mhaith

Ma 's e do thoil e - Más é do thoil é - My saillt (Más áil leat?) - Más é do thoil é

Ma 's e (bh)ur toil e - Más é bhur dtoil é - My salliu - Más é bhur dtoil é

Tapadh leat (Go rabh maith agad – Íle) -Go raibh maith agat -Gura mie ayd (go rabh maith agad) -Go raibh maith agat

Tapadh leibh - Go raibh maith agaibh -Gura mie eu (go rabh maith ‘aiú) -Go rabh maith agat

Dè an t-ainm a tha ort? - Cad é an t-ainm atá ort? (Cad is ainm duit?) - Cre'n ennym t'ort? (Crén ainm tá ort?) - ‘Dé an t-ainm atá ort?

Is mise... - Is mise... - Mish... (mise) -Is mise

Slàn leat (Mar sin leat) - Slán leat - Slane lhiat (Slán leat) - Slán leat
Slàn leibh - Slán libh - Slane lhiu (Slán liú) - Slán libh

Dè a tha seo? - Cad é seo? - Cre shoh? (Cré seo) - Caidé seo?

Slàinte - Sláinte -Slaynt (Sláint) - Sláinte

No comments: